Användarvillkor

Var vänlig att läsa igenom våra användarvillkor innan du registrerar din blogg. 🙂
En användare ansvarar själv för de inlägg och det innehåll som publiceras på sin blogg, kommentarerna som lämnas i användarens blogg och allt som skrivs och publiceras i en användares blogg. Både inlägg och kommentarer och bilder, anses som publicerat material och på så sätt är användaren även skyldig att ta bort olämpligt material från sin blogg.

Användaren ansvarar även för att ha tillstånd för de bilder som publiceras i användarens blogg. Publicerat material skall i övrigt vara vara fritt från inlägg som är stötande, kränkande, hotfulla eller våldsamma. Bloggen är inte en plats som får användas för att göra reklam för egen eller andras verksamhet. Den som önskar reklamplats kan vända sig till vår marknadsavdelning. Du som blogginnehavare ansvarar själv över vilket publicerat material som syns i din blogg. Horselife ansvarar inte för innehållet i användares blogg eller forumposter.
Användares publicerade material får inte:
tiny_pink_heart_pixel_by_pinkprincesstaylor-d8gc2fb Hota, kränka eller förtala andra personer .
tiny_pink_heart_pixel_by_pinkprincesstaylor-d8gc2fb Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
tiny_pink_heart_pixel_by_pinkprincesstaylor-d8gc2fb Sprida datavirus, skadliga koder eller s.k. spam
tiny_pink_heart_pixel_by_pinkprincesstaylor-d8gc2fb Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster
tiny_pink_heart_pixel_by_pinkprincesstaylor-d8gc2fb Strida mot tystnadsplikt, eller strida mot upphovsrättsliga regler.
tiny_pink_heart_pixel_by_pinkprincesstaylor-d8gc2fb Innehålla bilder, text eller annat material som är stötande, kränkande, hotfullt, våldsamt eller av obscen natur.

Bloggen och forumet på Horselife.nu ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska. Vimeddjur.se har rätt att i efterhand granska allt material, och har rätt att i efterhand ta bort inlägg och kommentarer som strider mot användarvillkoren. Om publicerat material i en användares blogg eller i forumet skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje person på grund av sitt innehåll är han eller hon skyldig att hålla Horselife.nu och samarbetspartners till Horselife.nu skadeslösa.

Horselife.nu tar inte ansvar för konflikter mellan användare på Horselife eller mellan användare på Horselife och utomstående person. Horselife förbehåller sig rätten att ta bort användare som inte följer Horselifes användarvillkor som står ovan. Bloggars material kan kommas att användas i marknadsföringssyfte, det vill säga material från bloggar kan komma att publiceras på sociala medier såsom Twitter, Facebook och Instagram eller veckans bild. Om bloggaren av någon anledning inte vill ha sin blogg exponerad på dessa sociala medier måste Horselife.nu kontaktas och en separat överenskommelse göras.

Se till att ha ett säkert lösenord. Vimeddjur.se tar inte ansvar för obehörigt intrång i bloggen.

Nya bloggare ska publicera minst ett inlägg inom 30 dagar på sin nya blogg, annars tas bloggen bort.

Horselife.nu strävar efter att vår bloggtjänst ska vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta. Därför åligger det bloggaren att själv kontinuerligt ta egna säkerhetskopior av publicerat material på sin blogg. Horselife är inte skyldig att tillhandahålla backuper för att återställa bloggar som skadats eller raderats. Dessa användarvillkor gäller till vidare och kan utan förbehåll ändras. Det åligger användarna att regelbundet hålla sig informerade om de villkor och instruktioner som meddelas på Horselife.nu.